PIT 37 jest jedną z najczęściej występujących deklaracji podatkowych, składanych przez pracowników, emerytów, czy rencistów, którzy rozliczają jedyne źródło swoich rocznych przychodów. Tak wypełniony PIT podlega opodatkowaniu w skali 18% i 32%. Jeżeli jednak występuje taka okoliczność, że nie uzyskujesz przychodów, które należy opodatkować – nie musisz składać żadnej deklaracji i nie wykazujesz swoich przychodów przy rozliczeniu. Jeżeli też otrzymujesz przychody z więcej niż jednego źródła, które nie są tak samo opodatkowane jak powyższa skala, musisz wybrać inny formularz!

W przypadku, w którym otrzymujesz także przychody z podatkiem ryczałtowym – ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub od obrotu kapitałem, niezbędne jest, abyś wykonał nie jedną, a dwie deklaracje podatkowe – PIT 37 z tytułu pracy, a także 28.

PIT 37 nie jest deklaracją dla osób, które rozliczają się za działalność gospodarczą, rolniczą lub przez specjalną produkcję rolną. Takiego dokumentu nie wybierzesz także, gdy otrzymujesz przychody opodatkowane według skali na podstawie umowy o pracę i bez pośrednictwa płatnika – np. w wyniku sprzedaży nieruchomości, która była wybudowana kilka lat temu.

Ponadto, do wartości powyższych limitów przychodów małżonków nie wlicza się innych źródeł na przykład tych, które są opodatkowane podatkiem ryczałtowym, z działów produkcji rolnej czy tonażowych.

Reasumując – w przypadku rodziców, którzy nie przekraczają limitów przychodów, które zostały wspominane wyżej i mają jedno dziecko małoletnie, przysługuje im ulga, która wynosi całe 92,67 złotych miesięcznie.

Sprawa będzie wyglądać zupełnie inaczej, gdy małżeństwo posiada nie jedno – a dwójkę małoletnich dzieci. Wówczas limit przychodów nie jest ważny i brany pod uwagę. Miesięczne odliczenie na każde dziecko wynosi 92,67 złotych! Warto zauważyć, że limit rośnie proporcjonalnie do liczby dzieci – o ile przekracza ona magiczną liczbę trójki!

Podobnie, jak w przypadku dwójki dzieci – rodzice nie mają narzuconych limitów przychodów, a, co ważne, rośnie ulga na trzecie i czwarte dziecko! Tym samym można zauważyć, że rodziny wielodzietne zaczynają uzyskiwać pewne profity i wsparcie od państwa, o które tak długo walczyli. Reasumując kwoty ulg, jakie można otrzymać:

– na pierwsze dziecko – 92,67 złotych miesięcznie

– na drugie dziecko – 92,67 złotych miesięcznie

– na trzecie dziecko – 139,01 złotych miesięcznie

– na czwarte dziecko i każde kolejne – 185,34 złotych miesięcznie.

Jest to niewątpliwie pozytywna zmiana, która została wprowadzona do rozliczenia PITów za rok 2013!