Kandydaci często zapominają o klauzuli na zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami prawa bez zgody kandydata, pracodawca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych i może odrzucić twoje dokumenty już na wstępie.

Każde CV musi być opatrzone klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Najlepiej na formułkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– dopisz na samym końcu kursywą.

Pamiętaj CV klazula to bardzo ważna rzecz w każdym CV

Porady końcowe

CV musi być przygotowane pod kątem stanowiska, na jakie aplikujesz. Nie wysyłaj tego samego CV do wszystkich pracodawców.

Zawsze dopisz, na jakie stanowisko wysyłasz CV, może się tak zdarzyć, że firma prowadzi jednocześnie kilka projektów rekrutacyjnych, a zadaniem rekrutera nie jest zgadywanie na które stanowisko aplikujesz.

Zanim wyślesz CV do pracodawcy, sprawdź, czy nie ma w nim błędów!

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w CV

Analogicznie do okresów zatrudnienia , podaj pełny okres nauki, w odwrotnej kolejności chronologicznej, zaczynając od szkoły ukończonej ostatnio. Tu często zdarzają się pomyłki! Najwyżej, w najbardziej widocznym miejscy ma być ostatnia ukończona szkoła. Jeżeli zrobisz to w odwrotnej sytuacji, rekruter może zobaczyć: Szkoła Podstawowa i zamknąć twoje cv natychmiast. Pamiętaj zatem: na początku ostatnia szkoła, na końcu ? pierwsza.

Nie zapomnij o pełnej nazwie szkoły, uczelni, wydziale, kierunku i uzyskanym tytule.

Dopuszczalne jest też zawarcie informacji o temacie pracy magisterskiej i ocenie końcowej, jednak tylko wtedy, gdy te informacje mają związek ze stanowiskiem o jakie się ubiegasz.

Doświadczenie zawodowe

Im rubryka o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej dłuższa, tym lepiej. Najczęściej to właśnie tu najdłużej zatrzymują się rekruterzy.

Koniecznie należy zaznaczyć: daty rozpoczęcia i zakończenia pracy w danej firmie, pełną nazwę firmy , zajmowane stanowisko pracy i opis najważniejszych obowiązków ? tutaj należy krótko i zwięźle wymienić najważniejsze zadania na stanowisku pracy, może być to zrobić od myślników lub w punktach.

W CV można także wymienić odbyte praktyki, zaznaczając zakres obowiązków, tak jak w przypadku pracy. Możesz to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy jesteś dopiero na starcie swoje kariery zawodowej.

Znajomość języków obcych

Zawsze należy wymienić języki obce, którymi się posługujesz wraz z informacją na jakim poziomie oceniasz ich znajomość. Pamiętaj, znajomość języka można bardzo łatwo zweryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej i jeżeli poziom jest znacznie inny od deklarowanego – pogrążysz się. Dodatkowo, jeżeli posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające znajomość języków, dopisz jaki to certyfikat i kiedy został uzyskany.

Zdjęcie do CV

Jednym z elementów, który pojawić powinien się w każdym CV z całą pewnością jest zdjęcie kandydata. Może ono wzbudzić sympatię, czy też przedstawić nas jako profesjonalistę. By jednak tak właśnie się stało, trzeba koniecznie zadbać o to, by zostało ono umieszczone w odpowiedni sposób.

Jakie zdjęcie?

Zdjęcie do CV powinno być profesjonalne – dobrze sprawdzają się w tym przypadku zdjęcia dyplomowe, do dowodu osobistego, czy też portretowe. Nie wolno pod żadnym pozorem wykorzystywać zdjęć, które przedstawiają nas w prywatnej sytuacji, takich, które są ewidentnie wycięte z większego, ani też niepoważnych. Zdjęcie ponadto powinno być aktualne.

Gdzie umieścić zdjęcie w CV?

Najbardziej konwencjonalnym miejscem ? oczekiwanym zresztą, jest górny prawy róg dokumentu aplikacyjnego. Zdjęcie nie powinno być duże ? wielkość zdjęcia dyplomowego jest idealną. Zadbać warto o to, by było to zdjęcie kolorowe, w dobrej rozdzielczości ? takie najlepiej oddziałują na odbiorcę.

Detale techniczne

Pamiętać warto, że dodawane do pliku zdjęcie nie powinno mieć zbyt dużych rozmiarów, jak i wielkości na dysku ? sprawić to bowiem może, że sam plik z CV może ?ważyć? sporo i dłużej się otwierać. Dlatego też, postawić warto na mały rozmiarowo plik w formacie .jpg ? na przykład poprosić o jego przekazanie fotografa po jego wykonaniu.

Umiejętności i dodatkowe kwalifikacje

Nie wypisuj wszystkich kursów, jaki ukończyłeś. Dopasuje te, które najbardziej pasują do danego stanowiska. Gdy aplikujesz na stanowisko listonoszki, nikogo nie będzie obchodził twój kurs krawcowej itp. Nie przeładuj zatem niepotrzebnie dokumentu, by nie zanudzić czytającego.

Swoje umiejętności opisuj precyzyjnie. Podobnie, jak w przypadku kursów, dopasuj je do tych które są wymagane w ogłoszeniu. Jeżeli w ogłoszeniu wymagają zaawansowanej znajomości programu Excel, to napisanie w CV znajomość MS Office nie jest wystarczającą informacją.

Wypisz jaki rodzaje szkoleń masz za sobą, warto dodać czas ich trwania, jakie dzięki nim nabyłaś/eś uprawnienia, jakie i kiedy zdobyłaś certyfikaty.

Jeśli angażowałeś się w wolontariat koniecznie to uwzględnij. Zastanów się, czego dowiedziałeś się podczas pracy społecznej.

Dopisz, jeśli dodatkowo posiadasz prawo jazdy i jaką kategorię. Może być to bardzo istotne.