Złoto ciągle w cenie

Bardzo wiele osób inwestuje w złoto. Trzeba przyznać, że ciągle jest ono bowiem w cenie. Dzięki temu możemy cieszyć się dobrą zapłatą w punktach skupu złota, ale nie tylko tam. Cieszą się także inwestorzy i wszyscy ci, którzy zainteresowani są tym cennym surowcem. Nie ulega wątpliwości, że sztabki złota to rzeczywiście niezwykle cenny nabytek. Wiele firm inwestuje więc w tego rodzaju elementy. Warto więc przede wszystkim uważnie śledzić wszelkiego typu informacje na temat skupu złota, a także ceny za sztabkę, kiedy interesuje nas wejście w posiadanie takiego wartościowego surowca. Bardzo wiele osób dorobiło się już sporego majątku na tego typu inwestycjach. Cieszą się one dzisiaj także niezwykłą popularnością. Trzeba przyznać, że złoto kusi wielu już od zarania dziejów, dlatego też nie ma się temu co dziwić. Ekonomiści twierdzą, że taka tendencja będzie się przez bardzo długi okres czasu utrzymywać, bowiem złoto naprawdę jest teraz w cenie. Warto więc pomyśleć nad zainwestowaniem na rynku, jeżeli do tej pory interesowały nas inne elementy. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju inwestycje także są obarczone pewnego rodzaju ryzykiem, dlatego też warto się odpowiednio zabezpieczyć i gospodarować rozsądnie złotem.

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny obejmuje operacje na instrumentach finansowych, których okres wymagalności nie przekracza jednego roku. Transakcje te charakteryzują się wysokim stopniem płynności oraz bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę ilość dokonywanych operacji oraz ich charakter i zakres, słusznie przyjmuje się, że rynek pieniężny jest podstawowym segmentem rynku finansowego. Głównymi instrumentami rynku pieniężnego są lokaty międzybankowe, bony skarbowe, papiery dłużne emitowane przez banki, a także bony pieniężne przedsiębiorstw:
– bony skarbowe (treasury bills) – papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa głównie w celu zapewnienia płynności na rynku pieniężnym oraz w celu sfinansowania bieżących wydatków budżetu państwa; ich termin wymagalności wynosi od l dnia do 52 tygodni; cena sprzedaży bonów skarbowych jest niższa niż wartość nominalna, sprzedawane są one zatem z tzw. dyskontem;
– bony pieniężne NBP – krótkoterminowe zobowiązania banku centralnego na okaziciela, podobnie jak bony skarbowe sprzedawane są z dyskontem;
– certyfikat depozytowy (certificate ofdeposif) – dokument emitowany przez bank dla depozytariusza, który chce pozostawić określoną sumę pieniędzy w banku na określony okres czasu.;
– bony komercyjne (commercial paper] – papier wartościowy zawierający obietnicę zapłaty przez remitenta posiadaczowi papieru określonej sumy pieniężnej w ustalonym terminie. Są emitowane głównie przez przedsiębiorstwa;
– akcept bankierski (bankers acceptance) – papier zawierający zobowiązanie zapłacenia przez bank dłużnika określonej sumy pieniężnej bankowi wierzyciela.

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Bardzo często przy okazji wielu wiadomości podawanych w telewizji słyszy się o działaniach Komisji Nadzoru Finansowego. Czym więc jest ta instytucja? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że tego typu organizacja została powołana do tego, aby zabezpieczać rynek finansowy w Polsce. Trzeba więc przyznać, że jej działania mają na celi zabezpieczanie naszych interesów finansowych, a także dzięki temu wpływa to korzystnie na funkcjonowanie całego rynku finansowego. Bardzo ważnym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest również to, że nieustannie stara się ona podejmować działania w celu rozwijania rynku finansowego w naszym kraju. Dzięki temu może on być niezwykle konkurencyjny. Trzeba podkreślić, że jednym z zadań owej organizacji jest także odpowiednie edukowanie i informowanie społeczeństwa na temat tego, co dzieje się na rynku finansowym i w jaki sposób on rzeczywiście funkcjonuje. Bardzo często owa komisja bierze także udział w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju ustaw, które mają na celu ulepszenie funkcjonowania rynku finansowego w naszym kraju. Dzięki działaniom tejże komisji rynek finansowy może być względnie stabilny i funkcjonować może w jak najlepszy oraz bardzo przejrzysty sposób.

Jeżeli chodzi o franchising w Polsce, to warto zwrócić uwagę na to, że wszystko powinno się rozwijać w jak najlepszym kierunku, jak jest do tej pory. Nie ma w tej branży jakiś większych zawirowań i na takowe się nie zanosi. Musimy pamiętać, że pojawienie się placówek partnerskich kolejnych banków było związane z najlepszą w historii koniunkturą – partnerzy zarabiają głównie na sprzedaży kredytów hipotecznych i małych pożyczek gotówkowych oraz kart kredytowych. Pojawienie się nowych franczyzowych sieci sklepów z artykułami dla domu i ogrodu umożliwił boom w budownictwie. PROFIT system zbadał przychody franczyzobiorców i agentów i wyszło, że ich przychody ze sprzedaży wyniosły w badanym okresie roku ponad 72 mld złotych, co jest wzrostem o 44 punkty procentowe w porównaniu do roku poprzedniego i jest równowartością prawie 7 procent PKB. Ta średnia różniła się w zależności od branży: najmniej wynosiła w przypadku punktów finansowych, a najwięcej w wielko powierzchniowych sklepach np. Intermarche oraz branży paliwowej. Wysokość przychodów jest oczywiście proporcjonalna do wysokości inwestycji i nie powinno to nikogo dziwić, bo w tym wypadku franczyza nie różni się niczym w stosunku do innych systemów sprzedaży towarów, usług i technologii. Musimy powiedzieć jednak, że franchising jest na pewno bardzo opłacalny i warto się zainteresować tą metodą, która ma coraz więcej zwolenników. Wiadomo, że dobre i sprawdzone rozwiązania są zawsze w cenie i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż to oczywista prawda.